Patrick Merckaert °1956 Woont en werkt in Zwalm (B) Zie ook http://www.patrickmerckaert.be Voor Patrick Merckaert zijn beelden geen illustraties van gebeurtenissen in het verleden of in de toekomst. Beelden zijn er om emoties geboren of herboren te laten worden. Hij neemt fragmenten beeld, geluid en tekst en voegt ze samen. Het beeld is niet zo sterk zonder het woord. Het woord op zich betekent niets. Het beeld op zich zonder de ruimte, zonder het geluid, zegt evenmin iets. Belangrijk is dat de bezoeker een heel individuele gevoelservaring ondergaat. Hij wil voor de bezoeker die 'hoofdacteur' is, een soort mentale ruimte scheppen. Hierin heeft hij een evolutie doorgemaakt. Weinigzeggende foto's aan de muur die niet van de wand loskomen, hinderden hem. Daarom stapte hij over op driedimensionele fotosculpturen. Daarna zag hij ook het belang van de ruimte in en de mogelijkheid om een beeld in de ruimte te laten filtreren. Zijn beelden worden geïsoleerd uit de overvloed aan beelden op de televisie. Het beeld is geen reportage, geen verhaal, maar een katalysator. Er moet iets gebeuren in de ruimte. De ruimte is een bron waarin iets plaatsvindt wat meebepaald wordt door wie ze betreedt. Dit gaat volledig in tegen de media, die werden gemaakt voor duizenden mensen, en laat deze zien aan enkele bezoekers in een bijzondere ruimte. Hij distilleert het sacrale en verhevene uit de profane vloed van beelden die ons dagelijks overstelpen. Het beeld wordt stilgezet, wordt uit zijn verhalende of retorische context gerukt en aan zichzelf overgeleverd. Daarna wordt dat beeld ruimtelijk geënsceneerd.